blog spyphone

Co to jest spy-phone i do czego może być…

Co to jest spy-phone

Na pytanie co to jest spyphone? odpowiedz nie jest prosta bo aplikacja spyphone może mieć wiele zastosowań

oprogramowanie spyphone najczęściej jest stosowane do jednego celu aby pozyskać wiedzę której w normalny sposób nie uzyskamy ,oczywiście wiedza ta aby była wiarygodna oprogramowanie spyphone musi być zainstalowane w telefonie osoby która ma być kontrolowana.

Jeżeli natomiast chodzi o pracowników najprostsza metoda to podpisana klauzula w której można umieścić odpowiedni zapis ,pracownik najczęściej korzysta z naszego firmowego telefonu więc nie jest on jego właścicielem a my mamy prawo aby nasze mienie a co za tym idzie również telefon był odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą jak i wypływem informacji na przykład do konkurencji lokalizacja pracownika jest oczywista i dozwolona chodzi przecież o jego ochronę na przykład przed napadem rabunkiem itp. co do pracowników zastosowań aplikacji spyphone jest sporo i jak najbardziej może być całkowicie legalnie bez ryzyka o sankcje prawne .

A więc jeżeli instalujemy spyphone w telefonie który ma być kontrolowany jeżeli osoba kontrolowana fakcie nie został poinformowana lub o tym nie wie , może to naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego.

Ale możemy korzystać i monitować wyłącznie z funkcji które nie naruszają prawa czy dane opcje są aktywne w programie zależy wyłącznie od użytkownika który może je aktywować i dezaktywować kiedy chce.

Ale gdy chodzi o opiekę nad starszymi i chcemy chronić swoje dzieci przed różnego rodzaju zagrożeniami a nasze pociechy są nieletnie w tym przypadku jest to całkowicie dozwolone i legalne.

Oprogramowanie spyphone może również chronić nas i naszych bliskich przed utrata kradzieżą na przykład telefonu a dzięki niej bez problemu dowiemy się gdzie jest nasz telefon i kto obecnie jest jego właścicielem,możemy w tym przypadku zdalnie aktywować typowe funkcje antykradzieżowe włącznie z usuwaniem naszych poufnych danych.

Monitorowanie telefonu jest również dozwolone jeżeli występuje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa i próbie oszustwa i niewiele użytkowników wie o takim zapisie w prawie dotyczy to również jeżeli w grę wchodzi rozporządzanie naszym majątkiem jak w zapisie Oznacza to, że przedmioty majątkowe (za wyjątkiem wskazanych w art. 33 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o.) nabyte od dnia zawarcia związku małżeńskiego oraz w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny małżonków (art. 31 k.r.o.).Małżonkowie mogą dysponować majątkiem dowolnie, o ile czynność ta nie przekracza zwykłego zarządu. W przypadkach przekraczających zwykły zarząd konieczna jest aprobata drugiego małżonka

cały zapis na stronie https://m.interia.pl/biznes/news,1655909

Co do sprawy wyłudzeń i oszustwa sprawa wygląda inaczej.

Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym
Oszustwo – powszechnie zwane także wyłudzeniem – jest przestępstwem, o którym mówi art. 286 § 1 kodeksu karnego. Ze względu na to, że sposobów na popełnienie oszustwa lub wyłudzenia jest dużo, treść przepisu jest stosunkowo skomplikowana. Skazanie sprawcy za wspomniane przestępstwo zależy od spełnienia kilku warunków.

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem w rozumieniu kk?

Po pierwsze należy wskazać, że karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby (człowieka, ale także osoby prawnej np. banku) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Niekoniecznie musi to być mienie tej osoby. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

Drugim elementem, który umożliwia zarzucenie przestępstwa z art. 286 § 1 kk tj. oszustwa jest sposób działania sprawcy. Może on polegać na:

wprowadzeniu w błąd – czyli wywołaniu mylnego obrazu rzeczywistości (przekonaniu, że obraz będący przedmiotem planowanej transakcji jest oryginałem namalowanym przez znanego artystę, podczas gdy jest to kopia lub np. przekonaniu przy zawarciu pożyczki o tym, że pożyczkobiorca będzie mógł zwrócić zaciągnięty dług, podczas gdy w chwili zawierania umowy jest już bankrutem i nie ma widoków na jakąkolwiek zmianę swojej sytuacji.
wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego – czyli wykorzystanie tego, że pokrzywdzony jest w błędnym przekonaniu co do pewnych okoliczności (np. gdy pokrzywdzony mylnie postrzega sprawcę jako osobę o określonych kwalifikacjach np. lekarza, czy doświadczonego doradcę finansowego, podczas gdy sprawca nie ma w tym zakresie żadnego doświadczenia, a mimo to przyjmuje trudne zlecenie, którego realizacja wymaga kompetencji i doświadczenia, których sprawca nie posiada)
wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania – czyli wykorzystanie sytuacji, w której pokrzywdzony ze względu na różne przyczyny (np. choroba, wiek, naiwność) nie jest w stanie właściwie zrozumieć swojego działania.
Odpowiedzialność za oszustwo
Dla przypisania sprawcy oszustwa powyżej wskazane zachowania (działania lub zaniechania) sprawcy muszą doprowadzić osobę pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzony samodzielnie rozporządza swoim mieniem, jednak działa pod wpływem zachowania sprawcy.

Kolejnym warunkiem uznania, że określone zachowanie sprawcy stanowi przestępstwo oszustwa jest to, ażeby sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (dla siebie lub dla innej osoby). Korzyść majątkowa może polega zarówno na zwiększeniu majątku sprawcy (lub innej osoby), ale również na zmniejszeniu długów.

do całości zapisu prawa na stronie http://sprawy-karne.biz.pl/oszustwo-art-286-kk/

Tak więc czy oprogramowanie spy-phone jest legalne czy nielegalne zależy od tego w jaki sposób będziemy z niego korzystać z jakich funkcji i do jakich celów będziemy je wykorzystywać.

blog spyphone

Jak kontrolować żonę lub męża

Pozornie wydaję się to trudne ale tylko pozornie.

Dzięki naszej aplikacji to banalnie proste pod pewnymi warunkami

dostęp do telefonu jeżeli telefon nie ma hasła jesteśmy w domu i wystarczy 3-5 minut dostępu do telefonu osoby która ma być sprawdzana aby w pełni mieć i wiedzieć wszystko bez znaczenia na odległość od osoby która ma być kontrolowana wystarczy raz zainstalować naszą aplikację.Czy jest to trudne dla kogoś kto normalnie używa telefonu a jego użytkowanie nie ogranicza się tylko na odbieraniu i wykonywaniu połączeń to instalacja i konfiguracja aplikacji spyphone jest banalnie proste tylko należy pamiętać ze zanim się za to zabierzemy należy przeczytać lub mieć instrukcję obejrzeć nasze filmy na których jest dokładnie pokazane jak ustawić zainstalować jak skonfigurować program bo zawsze jeżeli to zrobimy dokładnie to zawsze będziemy zadowoleni z działania aplikacji i możliwości jakie dostajemy po jej zainstalowaniu.